• <code id="tbbz2"></code>

 • <label id="tbbz2"></label>

   
   

   <output id="tbbz2"><sup id="tbbz2"><div id="tbbz2"></div></sup></output>

   <var id="tbbz2"><strong id="tbbz2"></strong></var>
   省政府领导
   省长: 龚 正

   主持省政府全面工作,负责财政、税务、审计方面的工作。
    分管省财政厅、省审计厅。
    联系国家税务总局山东省税务局、财政部驻山东财政监察专员办事处、审计署驻济南特派员办事处。

   经济社会发展数据
   省政府大事记 ?
   {转码主词}

  1. <code id="tbbz2"></code>

  2. <label id="tbbz2"></label>

    
    

    <output id="tbbz2"><sup id="tbbz2"><div id="tbbz2"></div></sup></output>

    <var id="tbbz2"><strong id="tbbz2"></strong></var>

   1. <code id="tbbz2"></code>

   2. <label id="tbbz2"></label>

     
     

     <output id="tbbz2"><sup id="tbbz2"><div id="tbbz2"></div></sup></output>

     <var id="tbbz2"><strong id="tbbz2"></strong></var>